ποταμοῖσι τοῖσιν αὐτοῖσιν ἐμϐαίνουσιν, ἕτερα καὶ ἕτερα ὕδατα ἐπιρρεῖ


foto vivian maier


saltando de casa en casa
vecina Anna
vecino Pablo

aún enredados
por las mismas ventanas
viendo soles distintos
distintas lunas

vecino Pablo
vecina Anna


ποταμοῖσι τοῖσιν αὐτοῖσιν ἐμϐαίνουσιν, ἕτερα καὶ ἕτερα ὕδατα ἐπιρρεῖ
Ever-newer eyes flow on those who step into the same minds


Comentarios

Entradas populares